سی روز موزیک تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

زمان پخش شب جمعه

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۳ سوم ۱۴ تیر ماه ۹۷ (فصل دوم)

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۳ سوم ۱۴ تیر ماه ۹۷ (فصل دوم)

شب جمعه یک برنامه شاد همراه با رقص و آواز و موسیقی و مسابقه از شبکه manoto است که با مجری گری آریا و در دو گروه با کاپیتانی هر گروه شیرین و سام با حضور سلبریتی های ایرانی برگزار میشود.

مهمانان قسمت ۳ سری دوم شب جمعه : شهرام آذر (سندی) و حمید آبی

ساعت و تاریخ پخش برنامه شب جمعه : پنجشنبه ها ساعت ۲۲:۰۰ و تکرار جمعه ساعت ۱۷:۰۰،یکشنبه ساعت ۸ صبح و سه شنبه ساعت ۱۰ صبح

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت 3 سوم 14 تیر ماه 97 (فصل دوم)

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۲ دوم ۷ تیر ماه ۹۷ (فصل دوم)

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۲ دوم ۷ تیر ماه ۹۷ (فصل دوم)

شب جمعه یک برنامه شاد همراه با رقص و آواز و موسیقی و مسابقه از شبکه manoto است که با مجری گری آریا و در دو گروه با کاپیتانی هر گروه شیرین و سام با حضور سلبریتی های ایرانی برگزار میشود.

مهمانان قسمت ۲ سری دوم شب جمعه : فرانک و رضا روحانی

ساعت و تاریخ پخش برنامه شب جمعه : پنجشنبه ها ساعت ۲۲:۰۰ و تکرار جمعه ساعت ۱۷:۰۰،یکشنبه ساعت ۸ صبح و سه شنبه ساعت ۱۰ صبح

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت 2 دوم 7 تیر ماه 97 (فصل دوم)

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۱ اول ۳۱ خرداد ماه ۹۷ (فصل دوم)

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۱ اول ۳۱ خرداد ماه ۹۷ (فصل دوم)

شب جمعه یک برنامه شاد همراه با رقص و آواز و موسیقی و مسابقه از شبکه manoto است که با مجری گری آریا و در دو گروه با کاپیتانی هر گروه شیرین و سام با حضور سلبریتی های ایرانی برگزار میشود.

مهمانان قسمت نخست سری دوم شب جمعه : محمد خردادیان و ساسان

ساعت و تاریخ پخش برنامه شب جمعه : پنجشنبه ها ساعت ۲۲:۰۰ و تکرار جمعه ساعت ۱۷:۰۰

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت 1 اول 31 خرداد ماه 97 (فصل دوم)

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۸ هشتم ۹ فروردین ماه ۹۷

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۸ هشتم ۹ فروردین ماه ۹۷

شب جمعه یک برنامه شاد همراه با رقص و آواز و موسیقی و مسابقه از شبکه manoto است که با مجری گری آریا و در دو گروه با کاپیتانی هر گروه شیرین و سام با حضور سلبریتی های ایرانی برگزار میشود.

مهمانان قسمت آخر سری اول شب جمعه : بهزاد بلور و سالومه

ساعت و تاریخ پخش برنامه شب جمعه : پنجشنبه ها ساعت ۲۳:۰۰ و تکرار جمعه ساعت ۱۷:۰۰ و چهارشنبه ۱۴:۳۰

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت 8 هشتم 9 فروردین ماه 97

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۷ هفتم ۲ فروردین ماه ۹۷

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۷ هفتم ۲ فروردین ماه ۹۷

شب جمعه یک برنامه شاد همراه با رقص و آواز و موسیقی و مسابقه از شبکه manoto است که با مجری گری آریا و در دو گروه با کاپیتانی هر گروه شیرین و سام با حضور سلبریتی های ایرانی برگزار میشود.

مهمانان این هفته : عرفان و پانیدا

ساعت و تاریخ پخش برنامه شب جمعه : پنجشنبه ها ساعت ۲۳:۰۰ و تکرار جمعه ساعت ۱۷:۰۰ و چهارشنبه ۱۴:۳۰

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت 7 هفتم 2 فروردین ماه 97

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۶ ششم ۲۴ اسفندماه ۹۶

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۶ ششم ۲۴ اسفندماه ۹۶

شب جمعه یک برنامه شاد همراه با رقص و آواز و موسیقی و مسابقه از شبکه manoto است که با مجری گری آریا و در دو گروه با کاپیتانی هر گروه شیرین و سام با حضور سلبریتی های ایرانی برگزار میشود.

مهمانان این هفته : طهران و میکاییل

ساعت و تاریخ پخش برنامه شب جمعه : پنجشنبه ها ساعت ۲۳:۰۰ و تکرار جمعه ساعت ۱۷:۰۰ و چهارشنبه ۱۴:۳۰

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت 6 ششم 24 اسفندماه 96

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۵ پنجم ۱۷ اسفندماه ۹۶

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۵ پنجم ۱۷ اسفندماه ۹۶

شب جمعه یک برنامه شاد همراه با رقص و آواز و موسیقی و مسابقه از شبکه manoto است که با مجری گری آریا و در دو گروه با کاپیتانی هر گروه شیرین و سام با حضور سلبریتی های ایرانی برگزار میشود.

مهمانان این هفته : ندا جناب و ادوین

ساعت و تاریخ پخش برنامه شب جمعه : پنجشنبه ها ساعت ۲۳:۰۰ و تکرار جمعه ساعت ۱۷:۰۰ و چهارشنبه ۱۴:۳۰

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت 5 پنجم 17 اسفندماه 96

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۴ چهارم ۱۰ اسفندماه ۹۶

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۴ چهارم ۱۰ اسفندماه ۹۶

شب جمعه یک برنامه شاد همراه با رقص و آواز و موسیقی و مسابقه از شبکه manoto است که با مجری گری آریا و در دو گروه با کاپیتانی هر گروه شیرین و سام با حضور سلبریتی های ایرانی برگزار میشود.

مهمانان این هفته : لیلا کاردان و امیرعلی

ساعت و تاریخ پخش برنامه شب جمعه : پنجشنبه ها ساعت ۲۳:۰۰ و تکرار جمعه ساعت ۱۷:۰۰ و چهارشنبه ۱۴:۳۰

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت 4 چهارم 10 اسفندماه 96

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۳ سوم ۳ اسفندماه ۹۶

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۳ سوم ۳ اسفندماه ۹۶

شب جمعه یک برنامه شاد همراه با رقص و آواز و موسیقی و مسابقه از شبکه manoto است که با مجری گری آریا و در دو گروه با کاپیتانی هر گروه شیرین و سام با حضور سلبریتی های ایرانی برگزار میشود.

مهمانان این هفته : افشون و گل آذین

ساعت و تاریخ پخش برنامه شب جمعه : پنجشنبه ها ساعت ۲۳:۰۰ و تکرار جمعه ساعت ۱۷:۰۰ و چهارشنبه ۱۴:۳۰

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت 3 سوم 3 اسفندماه 96

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۲ دوم ۲۶ بهمن ماه ۹۶

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت ۲ دوم ۲۶ بهمن ماه ۹۶

شب جمعه یک برنامه شاد همراه با رقص و آواز و موسیقی و مسابقه از شبکه manoto است که با مجری گری آریا و در دو گروه با کاپیتانی هر گروه شیرین و سام با حضور سلبریتی های ایرانی برگزار میشود.

مهمانان این هفته : سوگند و تیام

ساعت و تاریخ پخش برنامه شب جمعه : پنجشنبه ها ساعت ۲۳:۰۰ و تکرار جمعه ساعت ۱۷:۰۰ و چهارشنبه ۱۴:۳۰

دانلود برنامه شب جمعه شبکه من و تو قسمت 2 دوم 26 بهمن ماه 96

صفحه بعدی