دانلود فیلم سخنان جنجالی وزیر بهداشت در برنامه ثریا شبکه یک

15 دسامبر 2016 0 نظر دانلود ، دانلود فیلم

دانلود فیلم سخنان جنجالی وزیر بهداشت در برنامه ثریا شبکه یک

دکتر سید حسن هاشمی که در برنامه ثریا شبکه یک سیما حاضر شده بود پاسخ های تند و جنجالی را بر روی آنتن زنده نسبت به پرسش های مجری درباره حقوق های نجومی 800 میلیونی معاون وی داد.

دانلود فیلم سخنان جنجالی وزیر بهداشت در برنامه ثریا شبکه یک