دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 22 اردیبهشت 96 کامل

11 می 2017 2 نظر دانلود ، دانلود فیلم

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 22 اردیبهشت 96 کامل

مناظره های انتخاباتی 96 امروز جمعه 22 اردیبهشت 1396 از شبکه اول سیما با اجرای مرتضی حیدری با حضور کاندیدای ریاست جمهوری ساعت 16 به مدت چهار ساعت با موضوع اقتصادی بر روی آنتن میرود.

اسامی : حسن روحانیاسحاق جهانگیریسید ابراهیم رئیسیمحمد باقر قالیبافسید مصطفی هاشمی طباسید مصطفی آقا میرسلیم

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 22 اردیبهشت 96 کامل

پخش آنلاین و مستقیم مناظره کاندیدهای ریاست جمهوری 15 اردیبهشت 96

5 می 2017 0 نظر دانلود ، دانلود فیلم

پخش آنلاین و مستقیم مناظره کاندیدهای ریاست جمهوری 15 اردیبهشت 96

پخش زنده دومین برنامه مناظره های انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری از شبکه اول سیما در تاریخ جمعه 15 اردیبهشت 96

که ساعت برگزاری مناظره 16:30 است که میتوانید فیلم آن را در زیر دانلود کنید.

پخش آنلاین و مستقیم مناظره کاندیدهای ریاست جمهوری 15 اردیبهشت 96

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 15 اردیبهشت 96 کامل

5 می 2017 0 نظر دانلود ، دانلود فیلم

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 15 اردیبهشت 96 کامل

مناظره های انتخاباتی 96 امروز جمعه 15 اردیبهشت 1396 از شبکه اول سیما با اجرای مرتضی حیدری با حضور کاندیدای ریاست جمهوری ساعت 16 به مدت چهار ساعت با موضوع سیاسی و اقتصادی بر روی آنتن میرود.

اسامی : حسن روحانیاسحاق جهانگیریسید ابراهیم رئیسیمحمد باقر قالیبافسید مصطفی هاشمی طباسید مصطفی آقا میرسلیم

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 15 اردیبهشت 96 کامل

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 8 اردیبهشت 96 کامل

28 آوریل 2017 7 نظر دانلود ، دانلود فیلم

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 8 اردیبهشت 96 کامل

مناظره های انتخاباتی 96 امروز جمعه 8 اردیبهشت 1396 از شبکه اول سیما با اجرای مرتضی حیدری با حضور کاندیدای ریاست جمهوری ساعت 16 به مدت چهار ساعت با موضوع اجتماعی و اقتصادی بر روی آنتن میرود.

اسامی : حسن روحانیاسحاق جهانگیریسید ابراهیم رئیسیمحمد باقر قالیبافسید مصطفی هاشمی طباسید مصطفی آقا میرسلیم

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 8 اردیبهشت 96 کامل

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 16 فروردین 96 کامل

5 آوریل 2017 1 نظر دانلود ، دانلود فیلم

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 16 فروردین 96 کامل

مناظره های انتخاباتی 96 امشب 16 فروردین 1396 از شبکه اول سیما با اجرای مرتضی حیدری هر شب حدود ساعت 20 با حضور دو مهمان موافق و مخالف دولت بر روی آنتن میرود.

تاریخ : 14 فروردین 96 تا 7 اردیبهشت 96 هرشب ساعت 20 از شبکه 1 یک

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 16 فروردین 96 کامل

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 15 فروردین 96 کامل

4 آوریل 2017 3 نظر دانلود ، دانلود فیلم

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 15 فروردین 96 کامل

مناظره های انتخاباتی 96 از امشب 15 فروردین 1396 از شبکه اول سیما با اجرای مرتضی حیدری هر شب حدود ساعت 20 با حضور دو مهمان موافق و مخالف دولت بر روی آنتن میرود.

تاریخ : 14 فروردین 96 تا 7 اردیبهشت 96 هرشب ساعت 20 از شبکه 1 یک

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 15 فروردین 96 کامل

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 14 فروردین 96 کامل

3 آوریل 2017 0 نظر دانلود ، دانلود فیلم

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 14 فروردین 96 کامل

مناظره های انتخاباتی 96 از امشب 14 فروردین 1396 از شبکه اول سیما با اجرای مرتضی حیدری هر شب حدود ساعت 20 با حضور دو مهمان موافق و مخالف دولت بر روی آنتن میرود.

تاریخ : 14 فروردین 96 تا 7 اردیبهشت 96 هرشب ساعت 20 از شبکه 1 یک

دانلود برنامه مناظره های انتخاباتی شبکه 1 یک 14 فروردین 96 کامل