سی روز موزیک تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

امره بجار بمه بو زحمت بکیشی آها بوگو