نتایج آرشیو " آدمی با می زدن غمهاشو از یاد میبره "

دانلود اهنگ توبه کردم که دگر می نخورم در همه عمر بجز از امشبو فرداشبو شبهای دگر

دانلود اهنگ توبه کردم که دگر می نخورم در همه عمر بجز از امشبو فرداشبو شبهای دگر

شعر کامل توبه کردم که دگر می نخورم در همه عمر با صدای شهرام صولتی خواننده قدیمی

دانلود اهنگ توبه کردم که دگر می نخورم در همه عمر بجز از امشبو فرداشبو شبهای دگر